Menu

Bandiau Cymru

Welsh Bands

Rydym yn y broses o greu bas data yma gyda manylion cysylltu bandiau Cymru yn y cyfamser croeso i chi gysylltu gyda manylion eich band ar ein dudalen Cysylltu.


BAND PRES LLAREGGUB
Ardal:
gethinev@hotmail.com
bandpresllareggub@gmail.com


CASI

Ardal: Hackney

matt@codaagency.com
katiet@rocnation.com


CHWALFA

chwalfamusic@gmail.com
07510603405


ELIN FFLUR

Ardal: Caernarfon
www.elinfflur.com
elinfflur@hotmail.com
elinfflur@gmail.com


HENEBION

Aelodau: Kristian Jones, Dio Davies, Jake Hinge
Ardal: Machynlleth
henebion@outlook.com


LOBSGOWS

Aelodau: Dylan Penri, Nic Davalan, Sioned Besent, Rhydian Meilir
Ardal: Machynlleth
lobsgows@hotmail.com


PATROBAS

Aelodau: Wil Chidley, Ronw Roberts, Iestyn Tyne, Carwyn Williams
Ardal: Pen Llyn
patrobas@outlook.com
http://www.patrobasband.com/


RAFFDAM

Aelodau: Mari-Elen Mathias, Dafydd Syfydrin, Siôn Rees
Ardal: Pontrhydfendigaid/Talgarreg
http://raffdam.blogspot.co.uk
raffdam111@gmail.com


TYMBAL

Aelodau: Gwyn Rosser, Emyr Sion
Ardal: Llandeilo/Caerfyrddin
tymbal@hotmail.co.uk


SWNAMI

Aelodau: Ifan, Ifan, Gerwyn, Lewis, Gruff, Huw
Ardal: Dolgellau
www.swnami.com


Y CLEDRAU

Aelodau: Ifan Prys, Joseff Owen, Marged Gwenllian, Alun Lloyd
Ardal: Meirion/Môn
ycledrau@hotmail.co.uk


YR EIRA

eira_@hotmail.co.uk


YR ODS

Aelodau: Griff Lynch, Gruff Pritchard, Rhys Aneurin, Osian Howells, Gwion Llewelyn 
Ardal: Caerdydd / Bangor / Llanberis / Llanfair PG / Star
http://www.facebook.com/yrods


Y BANDANA

Aelodau: Tomos Owens, Sion Owens, Robin Jones, Gwilym Rhys
Ardal:Caernarfon/Bethel
07891794859
tomosowens@hotmail.co.uk