Menu

Services

Gwasanaethau

ENGLISH -

Stiwdio Bing Sound offers service for Mobile Sound Recording in Mid Wales and beyond for all aspects of sound recording as well as recording in our new Mid Wales Recording Studio 'STIWDIO BING STUDIO'. Our rates are loosely based on £180 for a recording day but contact for a quote as every project is unique.

We also offer service to convert old audio cassette tapes and LP's to CDs.

And if you need to breath new life to old video tapes gathering dust in your cupboard, we can also convert old VHS tapes, camcorders and other formats to DVDs, so you can enjoy your treasured home memories for years to come.

We have a full HK Audio Sound System for any live occasion, sound system, live Welsh/English cover band, and evening disco package for weddings.

As well as recording and editing sound, we also offer bespoke music tailored for your needs. Be it Bespoke music for videos/film or background music for any event, contact us and we'll make sure we will meet your needs:

post@stiwdiobing.cymru

07436581716 / 01650511600

Amlyn a Rhydian

CYMRAEG -

Mae Stiwdio Bing Sound yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

Gwasanaeth recordio sain symudol ar leoliad, neu recordio yn ein stiwdio newydd - STIWDIO BING' sydd wedi ei leoli ym mhrydferthwch Canolbarth Cymru. Mae ein costau wedi eu seilio ar £180 y diwrnod recordio ond cysylltwch â ni am ddyfynbris gan fod pob prosiect yn unigryw.

Gwasanaeth trosglwyddo tapiau caset a LP's i CDs.

Hefyd, oes gennych chi hen dapiau fideo yn casglu llwch yn eich cwpwrdd, ac ar dân i weld eu cynnwys unwaith eto? Gallem drosglwyddo hen dapiau fideo VHS, camcorders neu dapiau o wahanol fformat i DVD i'w roi ar gôf a chadw. 

Mae gennym System Sain HK Audio llawn ar gyfer unrhyw ddigwyddiad byw, yn ogystal â phecyn system sain, band byw 'cover' Cymraeg/Saesneg, a disgo wedi ei deilwra ar gyfer priodasau.

Yn ogystal â recordio a golygu sain, rydym yn cynnig gwasanaeth cerddoriaeth wedi ei deilwra i'ch gofynion. Boed hynny yn gerddoriaeth i gyd-fynd â fideo, neu gerddoriaeth cefndir ar gyfer rhyw ddigwyddiad arbennig, cysylltwch a mi wnewn ein gorau i ateb eich gofynion:

post@stiwdiobing.cymru

07436581716 / 01650511600