Menu

Professional Recording Studio Wales

Multitrack Recording

Stiwdio Recordio Cymru

 

ENGLISH -

Catering for all your music needs, we offer service for Mobile Sound Recording in Mid Wales and beyond, first class recording in our state of the art Mid Wales Recording Studio - 'STIWDIO BING STUDIO', or anything else you need related to music, tailored to your needs.

Go to our 'Services' page to see more details...

or Contact us for a chat on: 01650511600 or email post@stiwdiobing.cymru

CYMRAEG -

Yn eich gwasanaethu ym mbob agwedd o Gerddoriaeth, boed hynny yn Recordio Symudol a Golygu o'r radd flaenaf, neu yn ein Stiwdio Recordio newydd foethus 'STIWDIO BING' ym mhrydferthwch Canolbarth Cymru.

Rydym hefyd yn cynnig llu o wasanaethau eraill wedi eu teilwra i'ch gofynion.

Galwch draw i'n tudalen 'Gwasanaethau' i weld mwy…

neu cysylltwch â ni am sgwrs ar y ffôn neu ebost:

01650511600 

post@stiwdiobing.cymru

Dilynnwch ni ar Facebook a Twitter:

Follow us on Facebook and Twitter:

            

WE ARE PROFESSIONALS IN A RANGE OF SERVICES

RYDYM YN CYNNIG YSTOD EANG O WASANAETHAU PROFFESIYNOL

Sain Dyfi Sound offers mobile and studio recording and editing services for all kind of sound recording.

Mae Sain Dyfi Sound yn cynnig gwasanaeth gwella safon hen dapiau caset a'u trosglwyddo i CDs.

Our Services

Ein Gwasanaethau

 

Take a look at our recent works

CYMRWCH GIP AR EIN GWAITH DIWEDDARAF

Our Projects