Menu

About Us

Amdanom ni

 

ENGLISH

Stiwdio Bing Sound is a professional recording and sound editing company based in the beautiful Dyfi Valley, in the heart of mid Wales. We offer a flexible and bilingual service, and go the extra mile to fulfill the customer's needs.

We can come out to you with our On location recording and editing service offering Mobile Sound Recording in Mid Wales and beyond, or you can also come to us to record in our state of the art new Mid Wales Recording Studio - 'STIWDIO BING STUDIO' which has all the facilities you need to record any kind of music.

We also offer service for Bespoke music for videos film, or voiceover.

Stiwdio Bing Sound was established by Rhydian Meilir Pughe. Rhydian started to show interest in music from an early age. His main interest back then was playing drums, and drums was his main instrument in his Music A Level Exam. He then went on to study a two year course in Music Techonolgy and Composition in Bangor.

Rhydian won numerous composing competitions in Eisteddfod yr Urdd, as well as coming second in 'Can i Gymru' (Song for Wales) on S4C in 2012 with the song 'Cynnal y Fflam.' In 2013, he composed a commissioned song for the radio programme 'Yma wyf innau i fod' ('This is where I'm meant to be') to the lyrics of the author Ann Fychan.

Rhydian has also been a member of a band for more than ten years, for which he is the guitarist and the composer. In 2012, he was the guitarist for a tribute band for 'Duffy', 'Texas', and 'Lady Gaga' in front of a crowd of over 30,000 people in the Mathew Street Music Festival in Liverpool, Britains' biggest tributes band festival.

He worked on a substantial project recording and editing 60 educational audio books for CAA (Cyhoeddwr Adnoddau Addysg), and following that, decided to establish and expand a multi purpose recording and editing business.

Stiwdio Bing Sound can offer on location recording or recording in new Mid Wales Recording Studio 'Stiwdio Bing Studio' which is designed by 'The Studio People Ltd.'

CYMRAEG

Cwmni recordio a golygu sain proffesiynol yw Stiwdio Bing Sound wedi ei leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Dyfi, yng nghanolbarth Cymru. Rydyn ni’n cynnig gwasanaeth hyblyg a dwyieithog, ac yn mynd hyd eithaf ein gallu i ateb gofynion y cwsmer.

Sefydlwyd Stiwdio Bing Sound gan Rhydian Meilir Pughe. Dechreuodd Rhydian ddangos diddordeb mewn cerddoriaeth o oedran cynnar iawn. Ei brif ddiddordeb bryd hynny oedd chwarae'r drymiau, a drymiau oedd ei brif offeryn perfformio yn ei arholiad Lefel A Cerddoriaeth. Aeth ymlaen wedyn i astudio cwrs dwy flynedd mewn Technoleg Cerddoriaeth a Chyfansoddi ym Mangor.

Enillodd Rhydian nifer o gystadlaethau cyfansoddi yn Eisteddfod yr Urdd, yn ogystal â dod yn ail yng nghystadleuaeth 'Cân i Gymru' yn 2012 gyda'r gân 'Cynnal y Fflam.' Yn 2013, cyfansoddodd gân ar gomisiwn ar gyfer y rhaglen 'Yma wyf innau i fod' (BBC Radio Cymru), ar y cyd ag Ann Fychan, awdur y geiriau.

Mae Rhydian yn aelod o fand ers dros ddeng mlynedd bellach, ac yn cyfansoddi’r caneuon a chwarae’r gitâr iddynt. Yn 2012, chwaraeodd gitâr mewn band teyrnged i 'Duffy', 'Texas', a 'Lady Gaga' o flaen torf o 30,000 yng ngŵyl Mathew Street Music Festival yn Lerpwl, gŵyl bandiau teyrnged fwyaf Prydain.

Gweithiodd Rhydian ar broject swmpus yn recordio a golygu 60 o lyfrau llafar i CAA (Cyhoeddwr Adnoddau Addysg), ac yn dilyn hynny, penderfynodd sefydlu ac ehangu busnes recordio a golygu sain o bob math.

Ar hyn o bryd, gall Stiwdio Bing Sound gynnig gwasanaeth recordio symudol neu wneud y gwaith yn ein stiwdio newydd sef 'Stiwdio Bing', sydd wedi cael ei dylunio yn bwrpasol gan 'The Studio People Ltd'.