Menu

Stiwdio Recordio Cymru

Professional Recording Studio Wales

Multitrack Recording

 

Catering for all your music needs, we offer service for Mobile Sound Recording in Mid Wales and beyond, first class recording in our state of the art Mid Wales Recording Studio - 'STIWDIO BING', or anything else you need related to music, tailored to your needs.

Yn eich gwasanaethu ym mbob agwedd o Gerddoriaeth, boed hynny yn Recordio Symudol a Golygu o'r radd flaenaf, neu yn ein Stiwdio Recordio newydd foethus 'STIWDIO BING' ym mhrydferthwch Canolbarth Cymru. Rydym hefyd yn cynnig llu o wasanaethau eraill wedi eu teilwra i'ch gofynion.

CYMRWCH GIP AR EIN GWAITH DIWEDDARAF

Take a look at our recent works

Our Projects